บริษัทยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด [มหาชน]
95 Thakarm Rd. Samaedam, Bangkhuntien,
Bangkok 10150 Thailand
Tel : (662) 415-0035
Domestic Sales: International Sales:
Tel : 662 415 5043, 662 415 5045 Tel : 662 415 0035
Fax : 662 415 5014 Fax : 662 415 1211, 662 415 6068
E-mail : community@unitedfoods.com E-mail : corporate@unitedfoods.com
tree
U Map G Map